Tổng hợp 100 bộ số đề thông dụng nhất cho anh em lô thủ

Tổng hợp 100 bộ số đề thông dụng nhất cho anh em lô thủ
Tổng hợp 100 bộ số đề thông dụng nhất cho anh em lô thủ

Thống kê bộ số lô đề đã rất quen thuộc với anh em lô thủ. Vì trên thực tế, vô số người đã vận dụng kết quả thống kê này để soi cầu, đặt cược và gặt hái thành công. Nhưng nếu là người mới, bạn có thể chưa biết về các bộ số đề phổ biến. Do đó, trong khuôn khổ bài viết, 78win002.com sẽ giúp bạn tổng hợp 100 bộ số thông dụng nhất.

Bộ số đề là gì?

Bạn đã biết bộ số đề là gì chưa?
Bạn đã biết bộ số đề là gì chưa?

Bộ số đề là khái niệm thường được dùng để chỉ chuỗi các con số (2 chữ số) có mối liên hệ đặc biệt trong lô đề. Thông qua những bộ số này, bạn có thể soi cầu nhanh hơn để dễ dàng gặt hái thành công.

Hơn nữa, hiện có rất nhiều cách phân chia các bộ số đề. Nếu theo vùng miền, người chơi có thể tìm bộ đề xổ số miền Bắc, bộ số trong lô đề miền Trung hay bộ số lô đề miền Nam. Thậm chí bạn còn có thể xác định bộ số theo khái niệm bóng âm dương hay 12 thiên can địa chi,… 

Mỗi cách đều ứng với những phương pháp soi cầu lô đề khác nhau. Tuy nhiên, nếu là người mới thì bạn cần tập trung vào các bộ số thông dụng theo thứ tự từ 00 đến 99. Bởi đây là những bộ căn bản và được vận dụng trong nhiều phương pháp soi cầu nhất. Nó cũng là thông tin mà gần như tất cả các người chơi lô đề chuyên nghiệp đều sớm nắm được.

Các bộ số đề thông dụng nhất mà lô thủ cần biết

Người chơi cần biết các bộ số thông dụng từ 00 đến 99
Người chơi cần biết các bộ số thông dụng từ 00 đến 99

Như đã chia sẻ ở trên, người chơi có thể cập nhật thông tin về nhiều bộ số đề khác nhau. Nhưng trước tiên, bạn cần biết 100 bộ số thông dụng từ 00 đến 99 là:

Bộ số lô đề từ 00 đến 25

Trước tiên, người chơi lô đề cần cập nhập danh sách các bộ số thông dụng từ 00 đến 25:

 • Bộ 00 gồm các con 00-05-50-55.
 • Bộ 01 gồm các con 01-10-06-60-51-15-56-65.
 • Bộ 02 gồm các con 02-20-07-70-52-25-57-75.
 • Bộ 03 gồm các con 03-30-08-80-53-35-58-85.
 • Bộ 04 gồm các con 04-40-09-90-54-45-59-95.
 • Bộ 05 gồm các con 05-50-00-55.
 • Bộ 06 gồm các con 06-60-01-10-56-65-51-15.
 • Bộ 07 gồm các con 07-70-02-20-57-75-52-25.
 • Bộ 08 gồm các con 08-80-03-30-58-85-53-35.
 • Bộ 09 gồm các con 09-90-04-40-59-95-54-45.
 • Bộ 10 gồm các con 10-01-15-51-60-06-65-56.
 • Bộ 11 gồm các con 11-16-61-66.
 • Bộ 12 gồm các con 12-21-17-71-62-26-67-76.
 • Bộ 13 gồm các con 13-31-18-81-63-36-68-86.
 • Bộ 14 gồm các con 14-41-19-91-64-46-69-96.
 • Bộ 15 gồm các con 15-51-10-01-65-56-60-06.
 • Bộ 16 gồm các con 16-61-11-66.
 • Bộ 17 gồm các con 17-71-12-21-67-76-62-26.
 • Bộ 18 gồm các con 18-81-13-31-68-86-63-36.
 • Bộ 19 gồm các con 19-91-14-41-69-96-64-46.
 • Bộ 20 gồm các con 20-02-25-52-70-07-75-57.
 • Bộ 21 gồm các con 21-12-26-62-71-17-76-67.
 • Bộ 22 gồm các con 22-27-72-77.
 • Bộ 23 gồm các con 23-32-28-82-73-37-78-87.
 • Bộ 24 gồm các con 24-42-29-92-74-47-79-97.
 • Bộ 25 gồm các con 25-52-20-02-75-57-70-07.

Bộ số lô đề miền Bắc Trung Nam từ 26 đến 50

Các bộ số từ 26 đến 50 cũng giúp ích rất nhiều cho anh em lô thủ Việt. Dưới đây là danh sách cụ thể:

 • Bộ 26 là các số 26-62-21-12-76-67-71-17.
 • Bộ 27 là các số 27-72-22-77.
 • Bộ 28 là các số 28-82-23-32-78-87-73-37.
 • Bộ 29 là các số 29-92-24-42-79-97-74-47.
 • Bộ 30 là các số 30-03-35-53-80-08-85-58.
 • Bộ 31 là các số 31-13-36-63-81-18-86-68.
 • Bộ 32 là các số 32-23-37-73-82-28-87-78.
 • Bộ 33 là các số 33-38-83-88.
 • Bộ 34 là các số 34-43-39-93-84-48-89-98.
 • Bộ 35 là các số 35-53-30-03-85-58-80-08.
 • Bộ 36 là các số 36-63-31-13-86-68-81-18.
 • Bộ 37 là các số 37-73-32-23-87-78-82-28.
 • Bộ 38 là các số 38-83-33-88.
 • Bộ 39 là các số 39-93-34-43-89-98-84-48.
 • Bộ 40 là các số 40-04-45-54-90-09-95-59.
 • Bộ 41 là các số 41-14-46-64-91-19-96-69.
 • Bộ 42 là các số 42-24-47-74-92-29-97-79.
 • Bộ 43 là các số 43-34-48-84-93-39-98-89.
 • Bộ 44 là các số 44-49-94-99.
 • Bộ 45 là các số 45-54-40-04-95-59-90-09.
 • Bộ 46 là các số 46-64-41-14-96-69-91-19.
 • Bộ 47 là các số 47-74-42-24-97-79-92-29.
 • Bộ 48 là các số 48-84-43-34-98-89-93-39.
 • Bộ 49 là các số 49-94-44-99.
 • Bộ 50 là các số 50-05-55-00.

Bộ số trong lô đề từ 51 đến 75

Người chơi cần tham khảo các bộ số đề từ 51 đến 75
Người chơi cần tham khảo các bộ số đề từ 51 đến 75

Bộ lô đề từ 51 đến 75 gồm những con số nào? Bạn hãy xem danh sách cụ thể mà 78win002.com tổng hợp:

 • Bộ 51 đang có 51-15-56-65-01-10-06-60.
 • Bộ 52 đang có 52-25-57-75-02-20-07-70.
 • Bộ 53 đang có 53-35-58-85-03-30-08-80.
 • Bộ 54 đang có 54-45-59-95-04-40-09-90.
 • Bộ 55 đang có 55-50-05-00.
 • Bộ 56 đang có 56-65-51-15-06-60-01-10.
 • Bộ 57 đang có 57-75-52-25-07-70-02-20.
 • Bộ 58 đang có 58-85-53-35-08-80-03-30.
 • Bộ 59 đang có 59-95-54-45-09-90-04-40.
 • Bộ 60 đang có 60-06-65-56-10-01-15-51.
 • Bộ 61 đang có 61-16-66-11.
 • Bộ 62 đang có 62-26-67-76-12-21-17-71.
 • Bộ 63 đang có 63-36-68-86-13-31-18-81.
 • Bộ 64 đang có 64-46-69-96-14-41-19-91.
 • Bộ 65 đang có 65-56-60-06-15-51-10-01.
 • Bộ 66 đang có 66-61-16-11.
 • Bộ 67 đang có 67-76-62-26-17-71-12-21.
 • Bộ 68 đang có 68-86-63-36-18-81-13-31.
 • Bộ 69 đang có 69-96-64-46-19-91-14-41.
 • Bộ 70 đang có 70-07-75-57-20-02-25-52.
 • Bộ 71 đang có 71-17-76-67-21-12-26-62.
 • Bộ 72 đang có 72-27-77-22.
 • Bộ 73 đang có 73-37-78-87-23-32-28-82.
 • Bộ 74 đang có 74-47-79-97-24-42-29-92.
 • Bộ 75 đang có 75-57-70-07-25-52-20-02.

Các bộ số lô đề từ 76 đến 99

Người chơi cũng nên tham khảo và ghi nhớ các bộ số đề từ 76 đến 99 là:

 • Bộ 76 chứa các số 76-67-71-17-26-62-21-12.
 • Bộ 77 chứa các số 77-72-27-22.
 • Bộ 78 chứa các số 78-87-73-37-28-82-23-32.
 • Bộ 79 chứa các số 79-97-74-47-29-92-24-42.
 • Bộ 80 chứa các số 80-08-85-58-30-03-35-53.
 • Bộ 81 chứa các số 81-18-86-68-31-13-36-63.
 • Bộ 82 chứa các số 82-28-87-78-32-23-37-73.
 • Bộ 83 chứa các số 83-38-88-33.
 • Bộ 84 chứa các số 84-48-89-98-34-43-39-93.
 • Bộ 85 chứa các số 85-58-80-08-35-53-30-03.
 • Bộ 86 chứa các số 86-68-81-18-36-63-31-13.
 • Bộ 87 chứa các số 87-78-82-28-37-73-32-23.
 • Bộ 88 chứa các số 88-83-38-33.
 • Bộ 89 chứa các số 89-98-84-48-39-93-34-43.
 • Bộ 90 chứa các số 90-09-95-59-40-04-45-54.
 • Bộ 91 chứa các số 91-19-96-69-41-14-46-64.
 • Bộ 92 chứa các số 92-29-97-79-42-24-47-74.
 • Bộ 93 chứa các số 93-39-98-89-43-34-48-84.
 • Bộ 94 chứa các số 94-49-99-44.
 • Bộ 95 chứa các số 95-59-90-09-45-54-40-04.
 • Bộ 96 chứa các số 96-69-91-19-46-64-41-14.
 • Bộ 97 chứa các số 97-79-92-29-47-74-42-24.
 • Bộ 98 chứa các số 98-89-93-39-48-84-43-34.
 • Bộ 99 chứa các số 99-94-49-44.

Tạm kết

Trên đây là tổng hợp 100 bộ số đề thông dụng nhất cho anh em lô thủ. Nếu muốn trở thành người chơi chuyên nghiệp, bạn nhất định phải ghi nhớ và biết cách vận dụng những bộ số này. Bạn cũng cần có tài khoản thành viên hợp lệ tại những sân chơi uy tín như 78win. Chúc bạn thành công với bộ môn lô đề học!

 

Picture of Trịnh Bảo Châu

Trịnh Bảo Châu

Xin chào! Tôi là Trịnh Bảo Châu - Giám đốc marketing tại 78win, tôi cũng là người chịu trách nhiệm chính các bài viết trên website 78win.blue. Với hơn 10 năm kinh nghiệm thực chiến trong lĩnh vực cá cược online và "tôn chỉ" làm việc đặt người chơi lên bậc nhất, tôi hy vọng những kinh nghiệm tôi chia sẻ tại đây sẽ giúp người chơi có thể giành chiến thắng và kiếm thật nhiều tiền.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *